Hvem kan søge om tilskud til International markedsføring ?

 

Alle, der ønsker at fremme foreningens formål - og er medlem af Fomars, kan søge om tilskud.

Betingelser for at søge om tilskud til international markedsføring af ferieturismen

Betingelserne er som udgangspunkt fastsat af Syddansk Vækstforum i deres tilsagnsskrivelse.

 

Bestyrelsen har desuden fastlagt følgende detaljerede kriterier for at søge støtte ( Gælder fra 2020 og 2021):

  1. Der skal være tale om international markedsføring af ferieturisme i Syddanmark, og primært i nærmarkederne Tyskland, Sverige, Norge og Holland. ( Se evt. prioritering under Vejledning)
  2. Kampagnen skal være på min. 500.000 kr pr. marked.
  3. Der skal være tale om mindst 3 partnere. Private eller offentlige og private
  4. Støtte kan ikke søges til produktmarkedsføring, men kun til den ikke- kommercielle markedsføring ( se evt. under Vejledning)
  5. Der skal som minimum leveres en effekt på 25.000 påvirkede overnatninger pr. 1 mio. kr i markedsføring, udregnet efter VDKs model.
  6. Man skal overholde udbudslovgivning m.v.
  7. Der kan max. opnås 23,5 % af projektets budget i støtte til projektet, dog max. beløbet til afholdt ikke-kommerciel markedsføring ( destinationsmarkedsføring).
  8. Ansøgning indsendes på autoriseret ansøgningsskema med budgetskema, som findes på denne side.
  9. Ansøger overholder retningslinjer, som beskrevet i vejledning, der findes på denne side, herunder krav til at levere markedsføringsmateriale, slutrapport og revideret regnskab, samt at ansøgningen er offentlig.
  10. For detaljerede regler om støtte, medlemskab og administration af støtten henvises til Vejledning.

 

 

 

fomars // Åstvej 10B // 7190 Billund // tlf. +45 2963 9433 // info@fomars.dk