Hvem kan søge om tilskud til International markedsføring ?

 

Alle, der ønsker at fremme foreningens formål - og er medlem af Fomars, kan søge om tilskud.

Betingelser for at søge om tilskud til international markedsføring af ferieturismen

Betingelserne er som udgangspunkt fastsat af Syddansk Vækstforum i deres tilsagnsskrivelse.

 

Bestyrelsen har desuden fastlagt følgende detaljerede kriterier for at søge støtte:

 1. Der skal være tale om international markedsføring af ferieturisme i Syddanmark, og primært i nærmarkederne Tyskland, Sverige, Norge og Holland. ( se evt. prioritering under Vejledning)
 2. Kampagnen skal være på min. 500.000 kr pr. marked.
 3. Der skal være tale om mindst 3 partnere. Private eller offentlige og private
 4. Støtte kan ikke søges til produktmarkedsføring, men kun til den ikke- kommercielle markedsføring ( se evt. under Vejledning)
 5. Der skal som minimum leveres en effekt på 25.000 påvirkede overnatninger pr. 1 mio. kr i markedsføring, udregnet efter VDKs model.
 6. Man skal overholde udbudslovgivning m.v.
 7. Der kan max. opnås 25 % af projektets budget i støtte til projektet, dog max. beløbet til afholdt ikke-kommerciel markedsføring ( destinationsmarkedsføring).
 8. Ansøgning indsendes på autoriseret ansøgningsskema med budgetskema, som findes på denne side.
 9. Ansøger overholder retningslinjer, som beskrevet i vejledning, der findes på denne side, herunder krav til at levere markedsføringsmateriale, projektevaluering og revideret regnskab, samt at ansøgningen er offentlig.
 10. For detaljerede regler om støtte, medlemskab og administration af støtten henvises til Vejledning.

 

Ansøgningsfrist for 2019 er 7. november 2018.

Vedrørende 2019 spørg sekretariatet, tlf. 20307011

 

Hvem kan søge tilskud til markedsføring i forbindelse med nye flyruter ?

Ansøgere til midler fra Global Connected Syddanmark skal opfylde følgende kriterier:

 • Aktiviteterne skal have karakter af destinationsmarkedsføring som primært understøtter oprettelse af nye flyruter til Region Syddanmark.
 • Der skal være tale om generel markedsføring og ikke markedsføring af virksomheders produkter eller ydelser.
 • Der må ikke ydes direkte tilskud til fordel for lufthavne, luftfartsselskaber. eller andre private virksomheder. Når der indgås samarbejdsaftale om fælles markedsføring skal omkostningerne deles forholdsmæssigt iht. interesser.
 • Der indsendes ansøgningsskema til Fomars inclusiv underskrevet samarbejdsaftale, budget og effektvurdering.
 • Der skal indhentes rådgivning hos sekretariatet om administration af ordningen, budgetopfølgning og evaluering.
 • Der kan søges løbende efter behov.
fomars // Hans Jensens Vej 6 // 7190 Billund // tlf. +45 7972 7202 // info@fomars.dk