Årsrapporter og regnskaber

Fomars aflægger sit årsregnskab pr. 31.12. hvert år. Godkendes på generalforsamlingen i april måned.

Desuden aflægges der årsrapport over de samlede støtteprojekter og de skabte resultater for det afsluttede kampagneår pr. 1.4.

Årsrapport og resultatopgørelse er offentlig og indsendes fra 1.1.20119 til Erhvervsstyrelsen i Silkeborg.

 

Årsregnskab og projektrapport 2018

Årsregnskab Fomars 2018 - godkendt den 24. april 2019.

Projektrapport for foreningens aktiviteter og resultater 2018.

 

 

fomars // Hans Jensens Vej 6 // 7190 Billund // tlf. +45 7972 7202 // info@fomars.dk