Årsrapporter og regnskaber

Fomars aflægger sit årsregnskab pr. 31.12. hvert år. Godkendes på generalforsamlingen i april måned.

Desuden aflægges der årsrapport over de samlede støtteprojekter og de skabte resultater for det afsluttede kampagneår pr. 1.4.

Årsrapport og resultatopgørelse er offentlig og indsendes fra 1.1.2019 til Erhvervsstyrelsen i Silkeborg.

 

fomars // Åstvej 10B // 7190 Billund // tlf. +45 2963 9433 // info@fomars.dk