Årsrapporter og regnskaber

Fomars aflægger sit årsregnskab pr. 31.12. hvert år. Godkendes på generalforsamlingen i april måned.

Desuden aflægges der årsrapport over de samlede støtteprojekter og de skabte resultater for det afsluttede kampagneår pr. 1.4.

Årsrapport og resultatopgørelse er offentlig og indsendes til Region Syddanmark.

 

Årsregnskab og projektrapport 2016

Årsregnskab Fomars 2016 - godkendt den 27.4.2017.

Projektrapport for foreningens aktiviteter og resultater 2016.

 

fomars // Hans Jensens Vej 6 // 7190 Billund // tlf. +45 7972 7202 // info@fomars.dk