Årsrapporter og regnskaber

Fomars aflægger sit årsregnskab pr. 31.12. hvert år. Godkendes på generalforsamlingen i april måned.

Desuden aflægges der årsrapport over de samlede støtteprojekter og de skabte resultater for det afsluttede kampagneår pr. 1.4.

Årsrapport og resultatopgørelse er offentlig og indsendes fra 1.1.20119 til Erhvervsstyrelsen i Silkeborg.

 

Årsregnskab og projektrapport 2020

Årsregnskab Fomars 2019 - godkendt den 28. april 2021

Projektrapport for foreningens aktiviteter og resultater 2020.

 

 

 

 

fomars // Kløvermarken 35 // 7190 Billund // tlf. +45 6915 2176 // info@fomars.dk