Medlem af Fomars ?

Alle, der ønsker at fremme foreningens formål og har betalt kontingent, kan blive medlem af Fomars.

Det er en betingelse for at søge tilskud til markedsføring i Fomars, at man er medlem af foreningen.

Optagelse.

Optagelse som medlem sker ved henvendelse til sekretariatet info(at)fomars.dk eller telefon 6915 2176.

Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet med tre måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

 

Kontingent.

Kontingent er fastsat til 5.000 kr. + moms årligt.

 

Hvad får jeg for kontingentet?

Kontingentet anvendes til medlemsrelevante aktiviteter.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har ret til

  • At søge projektstøtte gennem Fomars
  • At deltage i erfaringsudvekslingsmøder og Fomars konferencer
  • At hente inspiration i de kampagner og erfaringer, som Fomars har gennemført og fået.
  • At få adgang til viden om Fomars aktiviteter, analyser, effektmåling m.v.

 A-medlemmer og B-medlemmer.

  • De 3 største bidragydere i godkendte projekter kan som A-medlemmer direkte udpege en repræsentant til bestyrelsen.
  • Kommuner, som betaler mindst 500.000 kr til gennemførelse af foreningens formål kan udpege een kommunal repræsentant direkte til bestyrelsen.
  • Destinationer i Region Syddanmark kan som B-medlemmer udpege een repræsentant til bestyrelsen.

 

 

 

 

fomars // Åstvej 10B // 7190 Billund // tlf. +45 2963 9433 // info@fomars.dk