Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder 3-4 årlige møder.

Det er bestyrelsen der tager stilling til indsendte ansøgninger om markedsføringsstøtte samt godkender projekternes resultater og regnskaber.

 

Bestyrelsesreferater 2019

Bestyrelsesmøde den 24. april 2019.

 

Generalforsamling 2019

Referat fra ordinær generalforsamling den 24. april 2019 fileadmin/user_upload/2018/generalforsamling_260418-referat.pdf

 

fomars // Hans Jensens Vej 6 // 7190 Billund // tlf. +45 7972 7202 // info@fomars.dk