Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder 3-4 årlige møder.

Det er bestyrelsen der tager stilling til indsendte ansøgninger om markedsføringsstøtte samt godkender projekternes resultater og regnskaber.

 

Bestyrelsesreferater 2020

Bestyrelsesmøde den 3. marts 2020

Bestyrelsesmøde den 27. maj 2020

 

 

 

Generalforsamling 2020

Referat fra ordinær generalforsamling den 27. maj 2020.

 

 

fomars // Kløvermarken 35 // 7190 Billund // tlf. +45 6915 2176 // info@fomars.dk