Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder 3-4 årlige møder.

Det er bestyrelsen der tager stilling til indsendte ansøgninger om markedsføringsstøtte samt godkender projekternes resultater og regnskaber.

 

Bestyrelsesmødereferater

Bestyrelsesmøde den 3. marts 2021

Bestyrelsesmøde den 28. april 2021

 

Generalforsamling 2020

Referat fra ordinær generalforsamling den 28. april 2021.

 

 

fomars // Kløvermarken 35 // 7190 Billund // tlf. +45 6915 2176 // info@fomars.dk