Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder 3-4 årlige møder.

Det er bestyrelsen der tager stilling til indsendte ansøgninger om markedsføringsstøtte samt godkender projekternes resultater og regnskaber.

 

Bestyrelsesreferater 2018

Bestyrelsesmøde den 2. marts 2018.

Bestyrelsesmøde den 26. april 2018.

Bestyrelsesmøde den 31. august 2018.

 

 

Bestyrelsesreferater 2017

Bestyrelsesmøde den 27.4.2017

Bestyrelsesmøde den 17.11.2017.

 

 

 

Generalforsamling 2018

Referat fra ordinær generalforsamling den 26.4.2018

 

fomars // Hans Jensens Vej 6 // 7190 Billund // tlf. +45 7972 7202 // info@fomars.dk