Ansøgningsfrist til 2019 er den 7. november 2018

2019 er det sidste år i bevillingsperioden 2018-2019.

Herefter vil der formentlig komme en ny struktur på erhvervs- og turismefremmeområdet i Danmark, hvilket betyder, at Syddansk Vækstforum, som har finansieret Fomars arbejde, vil blive nedlagt. Det er således p.t. usikkert, hvad der herefter vil ske med Fomars efter 2019.

Fomars bestyrelse har imidlertid valgt at søge flere midler fra Syddansk Vækstforum her i 2018. En evt. bevilling tænkes anvendt i 2020.

Resultat på ansøgningen forventes at foreligge medio december 2018.

 

 

Flotte resultater af markedsføringen af Region Syddanmark i 2017

VisitDenmark har offentliggjort en analyse af effekterne af den udenlandske markedsføring af Region Syddanmark, der er gennemført med Fomars støtte i 2017.

Hovedresultaterne viser:

  • 1,7 mio. påvirkede overnatninger
  • ca. 1 mia. i påvirket turismeomsætning
  • 1092 påvirkede jobs.

Der er samlet investeret 41 mio. kr i udenlandske markedsføringskampagner fordelt på lande som Tyskland, Holland, Sverige, Norge, Finland, Polen, England og Kina.

 

 

 

Endnu et rekordår for udenlandske overnatninger i Region Syddanmark 2017

2017 blev endnu et rekordår for udenlandske overnatninger i Region Syddanmark.

Samlet overnattede 16.5 mio. i Region Syddanmark 2017.

Heraf kom 53 % fra udlandet, nemlig hele 8.7 mio. Det er en vækst i forhold til 2016, som også var rekordår, på 3 %.

Det svarer til over 250.000 flere udlændinge, der overnattede i Region Syddanmark i 2017 i forhold til 2016. Især feriehusovernatninger topper med en vækst på 4 %.

Næsten 1,8 mio. flere udenlandske gæster har overnattet i Region Syddanmark i 2017 end i 2013. Det svarer til en vækst på 25,6 % - den højeste vækst af alle regioner i Danmark.

Overnatningstallet er ikke kun præget af vækst. 

Der har i 2017 været et fald i Norske og Svenske gæster, mens især Holland, Finland og Tyskland er vokset meget.

 

 

Fomars har godkendt tilskud til international markedsføring i 2018

Fomars har modtaget 7 ansøgninger om støtte til international markedsføring af turismen i Syddanmark i 2018.

Fomars har bevilget 12.655.424 kr. til denne markedsføring, svarende til 25 % af det samlede markedsføringstryk på 50.621.696 kr. i følgende lande: Tyskland, Norge, Sverige, Finland, Holland, England, Polen og Kina.

Følgende har modtaget tilsagn om støtte:

Destination Sønderjylland: 1.152.854 kr i støtte til kampagner for 4.611.417 kr. i Tyskland og Holland.

Destination Sydvestjylland: 1.752.050 kr. i støtte til kampagner for 7.008.200 kr. i Tyskland.

Destination Fyn Klyngen: 1.977.370 kr. i støtte til kampagner for 7.909.479 kr. i Tyskland, Norge og Kina.

Legoland Billund Resort: 7.492.133 kr. i støtte til kampagner for 29.968.533 kr. i Norge, Sverige, Holland, Tyskland, Finland, Polen og England.

Samarbejdsgruppe om markedsføring i Holland: 281.017 kr. i støtte til kampagner for 1.124.067 kr. i Holland.

 

I kampagnerne deltager flere hundrede private turismeaktører og partnere fordelt over hele Region Syddanmark samt 8 kommuner.

 

 

Ny bevilling til Fomars i 2018 og 2019

Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark har bevilget et tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 23.333.333 kr. til at Fomars kan fortsætte sit arbejde med at tiltrække udenlandske turister til Region Syddanmark også i 2018 og 2019.

Beløbet er øremærket til tilskud til konkrete markedsføringskampagner i udlandet.

Tilskudsprocenten til det enkelte projekt kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte kampagneudgifter. Resten, dvs. 75 % finansieres af ansøgerne.

Desuden er der bevilget et tilskud på maksimalt 539.850 kr. til Fomars administration og koordinering af projektet i perioden.

 

 

Samarbejde skaber resultater i syddansk turisme

Fomars har i 2013 – 2017 givet turistaktører i hele syddanmark flere muskler til udenlandsk markedsføring, og har skubbet til samarbejdet mellem turistaktørerne. Det beskrives nærmere i det magasin som Fomars netop har udgivet for at synliggøre, hvad de enkelte aktører har haft ud af den fælles markedsføring i udlandet. 

Store og mindre aktører fortæller om, hvorfor erfaringerne med mere udenlandsk markedsføring af Region Syddanmark har været positivt. Ud over at der er skabt betydeligt flere udenlandske overnatninger gennem de senere år fra 2013 – 2016, har det også sat fokus på fordelen ved at gå sammen om at markedsføre en destination frem for en enkelt virksomhed. Og der er i dag skabt stærke markedsføringssamarbejder i både Destination Sønderjylland, Destination Sydvestjylland, Destination Fyn Klyngen og Legoland Billund Resort.

Gæsteanalyse viser at markedsføring virker

Fomars har i sommeren 2015 fået Epinion til at gennemføre en gæsteanalyse sammen med Legoland Billund Resort ved at interviewe 410 turister i området.

Hensigten har været at kortlægge gæsternes kendskab til de gennemførte kampagner, hvordan de har søgt information, deres beslutning om at rejse til Region Syddanmark, kendskab og tilfredshed med destinationen og kendskab til Be Happy Pass.

Resultatet er meget tilfredsstillende i forhold til at gæsterne faktisk har kendskab til de gennemførte markedsføringskampagner. Ikke mindre end 41 % svarer positivt på dette spørgsmål.

De øvrige konklusioner kan ses under Analyser og inspiration.

Analysen kan også downloades her.

 

    fomars // Hans Jensens Vej 6 // 7190 Billund // tlf. +45 7972 7202 // info@fomars.dk