Fomars har valgt ny bestyrelse for 2021 - 2023

På generalforsamlingen den 27. april 2022 er følgende bestyrelse valgt for 2022-2023

 • Christian Woller, Direktør, Legoland, formand
 • Karsten Justesen, Direktør, Destination Sønderjylland, næstformand
 • Jan Harrit, Direktør, Lalandia, kasserer
 • Jens Ejner Christensen, Borgmester, Vejle
 • Lone Skjoldaa, Direktør, Bridgewalking Lillebælt/ Middelfart kommune
 • Monike Sommer, Direktør Die ”Hyggelige” Dänen A/S
 • Hans Peter Folmann, Destinationschef, Destination Vadehavskysten
 • Lone Weidemann, Marketingkoordinator, Odense Bys Museer
 • Jan Olsen, Direktør, VisitDenmark

 

 

Fomars har godkendt tilskud til udenlandsk markedsføring i 2022

Fomars har bevilget støtte til 5 ansøgninger om markedsføring af Region Syddanmark i 4 forskellige lande: Tyskland, Holland, Sverige, Norge og Kina.

Følgende ansøgere har fået støtte:

 • Destination Trekantområdet til markedsføring i Tyskland, Norge, Sverige og Holland
 • Destination Fyn til markedsføring i Tyskland og Holland
 • Destination Vesterhavet til markedsføring i Tyskland
 • Destination Vadehavskysten til markedsføring i Tyskland
 • LEGOLAND Billund Resort til markedsføring i Tyskland, Norge, Sverige og Holland

Samlet er der givet støttetilsagn for 9.9 mio. kr. til markedsføring for i alt 42 mio. kr.
I kampagnerne deltager en del private turismeaktører og partnere, fordelt over hele Region Syddanmark, samt en række kommuner og VisitDenmark.
Den private investering i kampagnerne udgør i 2022 45%, mens Fomars investering udgør 23,5%. Resten kommer fra kommuner, destinationsselskaber og andre offentlige institutioner.

Få kendskab til nogle af de analyser, der gennemføres med Fomars bistand

Fomars har sammen med Legoland Billund Resort og EPINIQN gennemført to markedsanalyser i henholdsvis Sverige og Norge.

Analysernes formål har bl.a. været at undersøge:

 • Børnefamiliernes rejseadfærd i henholdsvis Sverige og Norge
 • Kendskabet til Legoland Billund Resort sammenlignet med konkurrenterne
 • Målgruppens kendskab til Legoland Billund Resort og de øvrige attraktioner på tværs af regionen.

Hent inspiration ved at læse analyserne her:

For Sverige

For Norge

 

 

 

Samarbejde skaber resultater i syddansk turisme

Fomars har i 2013 – 2017 givet turistaktører i hele syddanmark flere muskler til udenlandsk markedsføring, og har skubbet til samarbejdet mellem turistaktørerne. Det beskrives nærmere i det magasin som Fomars netop har udgivet for at synliggøre, hvad de enkelte aktører har haft ud af den fælles markedsføring i udlandet. 

Store og mindre aktører fortæller om, hvorfor erfaringerne med mere udenlandsk markedsføring af Region Syddanmark har været positivt. Ud over at der er skabt betydeligt flere udenlandske overnatninger gennem de senere år fra 2013 – 2016, har det også sat fokus på fordelen ved at gå sammen om at markedsføre en destination frem for en enkelt virksomhed. Og der er i dag skabt stærke markedsføringssamarbejder i både Destination Sønderjylland, Destination Sydvestjylland, Destination Fyn Klyngen og Legoland Billund Resort.

  fomars // Åstvej 10B // 7190 Billund // tlf. +45 2963 9433 // info@fomars.dk