Fomars har godkendt tilskud til udenlandsk markedsføring i 2020

Fomars har bevilget støtte til 6 ansøgninger om markedsføring af Region Syddanmark i 9 forskellige lande: Tyskland, Holland, Sverige, Norge, UK, Polen, Belgien, Finland og Kina.

Følgende ansøgere har fået støtte:

 • Destination Sønderjylland til markedsføring i Tyskland og Holland
 • Destination Sydvestjylland til markedsføring i Tyskland
 • Destination Fyn til markedsføring i Tyskland, Norge, Holland og Kina
 • Destination Vestkysten til markedsføring i Tyskland
 • Legoland Billund Resort til markedsføring i Norge, Sverige, Holland, Tyskland, Polen, UK, Belgien og Finland.
 • Et tværgående samarbejde om markedsføring i Holland.

Samlet er der givet støttetilsagn for 14.3 mio. kr. til markedsføring for ialt 61 mio. kr.

I kampagnerne deltager flere hundrede private turismeaktører og partnere, fordelt over hele Region Syddanmark, samt en række kommuner og VisitDenmark.

Den private investering i kampagnerne udgør i 2020 57,4%, mens Fomars investering udgør 23,5%. Resten kommer fra kommuner, destinationsselskaber og andre offentlige institutioner.

 

 

Få kendskab til nogle af de analyser, der gennemføres med Fomars bistand

Fomars har sammen med Legoland Billund Resort og EPINIQN gennemført to markedsanalyser i henholdsvis Sverige og Norge.

Analysernes formål har bl.a. været at undersøge:

 • Børnefamiliernes rejseadfærd i henholdsvis Sverige og Norge
 • Kendskabet til Legoland Billund Resort sammenlignet med konkurrenterne
 • Målgruppens kendskab til Legoland Billund Resort og de øvrige attraktioner på tværs af regionen.

Hent inspiration ved at læse analyserne her:

For Sverige

For Norge

 

 

 

Stor effekt af Fomars markedsføring i udlandet 2018

Turismeaktører og Destinationsselskaber har sammen med Fomars gennemført udenlandsk  markedsføring for næsten 52 mio. kr i 2018.

Markedsføringen er gennemført i 8 lande: Tyskland, Sverige, Norge, Holland, England, Polen, Finland og Kina.

Det har medført et rekordstort antal udenlandske turister i Region Syddanmark i 2018.

8.9 mio. udenlandske turister har overnattet i Regionen, hvilket er rekord.Det er en stigning fra 2017 til 2018 på 3,4 %.

Det samlede overnatningstal i Region Syddanmark er på 16,8 mio.

Og siden 2013, hvor Fomars begyndte med den målrettede fælles markedsføring i udlandet, er overnatningstallet steget med mere end 2 mio. eller en vækst på 28,7 %.

Region Syddanmark er den region i landet der har flest udenlandske overnattende turister. Antallet udgør ca. 32,5 % af alle udenlandske overnatninger i Danmark. Og ca. 1,5 mio. flere overnatninger end i Region Hovedstaden.

VisitDenmark har vurderet effekten af de markedsføringskampagner, som er gennemført med Fomars støtte i 2018.

Effektrapporten kan ses her.

Den samfundsmæssige effekt af 2018 kampagnerne er beregnet til:

 • En afledt turismeomsætning på 1,4 mia. kr. 
 • 1859 jobs i Regionen

 

 

Fomars har valgt ny bestyrelse 2019 - 2020

På Fomars generalforsamling den 24. april 2019 er der valgt følgende bestyrelse:

 • Christian Woller, Direktør, Legoland Aps, Formand
 • Jan Helsinghof, Direktør, Købmand Hansens Feriehusudlejning, Næstformand
 • Jan Harrit, Direktør, Lalandia Billund, Kasserer
 • Jens Ejner Christensen, Borgmester, Vejle kommune
 • Karsten Justesen, Direktør, Destination Sønderjylland
 • Finn Erik Kristiansen, Direktør, ProVarde/ Destination Sydvestjylland
 • Henrik Neelmeyer, Direktør, Egeskov Slot
 • Lone Skjoldaa, Direktør, Bridgewalking Lillebælt/ Middelfart kommune
 • Jan Olsen, Direktør, VisitDenmark

Referat fra Generalforsamlingen kan ses her.

Yderligere oplysninger hos Tove Baisgaard, tove(at)baisgaard.dk tlf. 20307011.

 

 

Region Syddanmark har bevilget penge til Fomars arbejde, så det kan fortsætte til og med 2021.

Region Syddanmark har bevilget godt 23 mio. kr af de Regionale Erhvervsudviklingsmidler 2018 til Fomars arbejde med at markedsføre Region Syddanmark som turismedestination i udlandet.

Pengene betyder samtidig, at Fomars arbejde kan fortsætte til og med 2021, hvor projektet ellers skulle ophøre med udgangen af 2019.

Pengene skal bruges som tilskud til aktører, der arbejder på at tiltrække flere udenlandske turister til Region Syddanmark. Tilskuddet kan kun understøtte den generelle destinationsmarkedsføring af området, og må højst udgøre 23,5 % af de samlede støtteberettigede udgifter.

 

 

Samarbejde skaber resultater i syddansk turisme

Fomars har i 2013 – 2017 givet turistaktører i hele syddanmark flere muskler til udenlandsk markedsføring, og har skubbet til samarbejdet mellem turistaktørerne. Det beskrives nærmere i det magasin som Fomars netop har udgivet for at synliggøre, hvad de enkelte aktører har haft ud af den fælles markedsføring i udlandet. 

Store og mindre aktører fortæller om, hvorfor erfaringerne med mere udenlandsk markedsføring af Region Syddanmark har været positivt. Ud over at der er skabt betydeligt flere udenlandske overnatninger gennem de senere år fra 2013 – 2016, har det også sat fokus på fordelen ved at gå sammen om at markedsføre en destination frem for en enkelt virksomhed. Og der er i dag skabt stærke markedsføringssamarbejder i både Destination Sønderjylland, Destination Sydvestjylland, Destination Fyn Klyngen og Legoland Billund Resort.

  fomars // Hans Jensens Vej 6 // 7190 Billund // tlf. +45 7972 7202 // info@fomars.dk