Region Syddanmark har bevilget penge til Fomars arbejde, så det kan fortsætte til og med 2021.

Region Syddanmark har bevilget godt 23 mio. kr af de Regionale Erhvervsudviklingsmidler 2018 til Fomars arbejde med at markedsføre Region Syddanmark som turismedestination i udlandet.

Pengene betyder samtidig, at Fomars arbejde kan fortsætte til og med 2021, hvor projektet ellers skulle ophøre med udgangen af 2019.

Pengene skal bruges som tilskud til aktører, der arbejder på at tiltrække flere udenlandske turister til Region Syddanmark. Tilskuddet kan kun understøtte den generelle destinationsmarkedsføring af området, og må højst udgøre 23,5 % af de samlede støtteberettigede udgifter.

 

 

Fomars har godkendt tilskud til udenlandsk markedsføring i 2019

Fomars har bevilget støtte til 5 ansøgninger om markedsføring af Region Syddanmark i 7 forskellige lande: Tyskland, Norge, Sverige, Holland, UK, Polen og Finland.

Følgende ansøgere har fået støtte:

  • Destination Sønderjylland til markedsføring i Tyskland og Holland
  • Destination Sydvestjylland til markedsføring i Tyskland
  • Destination Fyn til markedsføring i Tyskland, Norge og Kina
  • Legoland Billund Resort til markedsføring i Tyskland, Norge, Sverige, Holland, UK, Polen og Finland.
  • Et tværgående samarbejde om markedsføring i Holland.

Samlet er der givet tilsagn om kampagnestøtte på ialt 13.250.686 kr. til markedsføring for 56 mio. kr.

I kampagnerne deltager flere hundrede private turismeaktører og partnere fordelt over hele Region Syddanmark samt 8 kommuner.

Den private investering i kampagnerne udgør i 2019 57 %, mens Fomars investering udgør 24 %. Resten kommer fra kommuner og øvrige offentlige institutioner, herunder VisitDenmark.

 

Fomars søger flere projektmidler i Syddansk Vækstforum

Fomars bestyrelse har besluttet at søge 24,4 mio. kr. i Syddansk Vækstforum til fortsættelse af sit arbejde med at markedsføre Region Syddanmark i udlandet i 2020 og 2021.

Dette er sket selv om der fra 31.12.2018 sker en strukturændring på området for erhvervs- og turismefremme i Danmark. Herved overføres Regionernes opgaver på turismeområdet til Erhvervsministeriet.

Syddansk Vækstforum kan således kun støtte Fomars, hvis der er REM midler til uddeling i 2018. Ansøgningen afgøres i Regionsrådet inden jul 2018.

 

Flotte resultater af markedsføringen af Region Syddanmark i 2017

VisitDenmark har offentliggjort en analyse af effekterne af den udenlandske markedsføring af Region Syddanmark, der er gennemført med Fomars støtte i 2017.

Hovedresultaterne viser:

  • 1,7 mio. påvirkede overnatninger
  • ca. 1 mia. i påvirket turismeomsætning
  • 1092 påvirkede jobs.

Der er samlet investeret 41 mio. kr i udenlandske markedsføringskampagner fordelt på lande som Tyskland, Holland, Sverige, Norge, Finland, Polen, England og Kina.

 

 

 

Endnu et rekordår for udenlandske overnatninger i Region Syddanmark 2017

2017 blev endnu et rekordår for udenlandske overnatninger i Region Syddanmark.

Samlet overnattede 16.5 mio. i Region Syddanmark 2017.

Heraf kom 53 % fra udlandet, nemlig hele 8.7 mio. Det er en vækst i forhold til 2016, som også var rekordår, på 3 %.

Det svarer til over 250.000 flere udlændinge, der overnattede i Region Syddanmark i 2017 i forhold til 2016. Især feriehusovernatninger topper med en vækst på 4 %.

Næsten 1,8 mio. flere udenlandske gæster har overnattet i Region Syddanmark i 2017 end i 2013. Det svarer til en vækst på 25,6 % - den højeste vækst af alle regioner i Danmark.

Overnatningstallet er ikke kun præget af vækst. 

Der har i 2017 været et fald i Norske og Svenske gæster, mens især Holland, Finland og Tyskland er vokset meget.

 

 

Ny bevilling til Fomars i 2018 og 2019

Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark har bevilget et tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 23.333.333 kr. til at Fomars kan fortsætte sit arbejde med at tiltrække udenlandske turister til Region Syddanmark også i 2018 og 2019.

Beløbet er øremærket til tilskud til konkrete markedsføringskampagner i udlandet.

Tilskudsprocenten til det enkelte projekt kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte kampagneudgifter. Resten, dvs. 75 % finansieres af ansøgerne.

Desuden er der bevilget et tilskud på maksimalt 539.850 kr. til Fomars administration og koordinering af projektet i perioden.

 

 

Samarbejde skaber resultater i syddansk turisme

Fomars har i 2013 – 2017 givet turistaktører i hele syddanmark flere muskler til udenlandsk markedsføring, og har skubbet til samarbejdet mellem turistaktørerne. Det beskrives nærmere i det magasin som Fomars netop har udgivet for at synliggøre, hvad de enkelte aktører har haft ud af den fælles markedsføring i udlandet. 

Store og mindre aktører fortæller om, hvorfor erfaringerne med mere udenlandsk markedsføring af Region Syddanmark har været positivt. Ud over at der er skabt betydeligt flere udenlandske overnatninger gennem de senere år fra 2013 – 2016, har det også sat fokus på fordelen ved at gå sammen om at markedsføre en destination frem for en enkelt virksomhed. Og der er i dag skabt stærke markedsføringssamarbejder i både Destination Sønderjylland, Destination Sydvestjylland, Destination Fyn Klyngen og Legoland Billund Resort.

Gæsteanalyse viser at markedsføring virker

Fomars har i sommeren 2015 fået Epinion til at gennemføre en gæsteanalyse sammen med Legoland Billund Resort ved at interviewe 410 turister i området.

Hensigten har været at kortlægge gæsternes kendskab til de gennemførte kampagner, hvordan de har søgt information, deres beslutning om at rejse til Region Syddanmark, kendskab og tilfredshed med destinationen og kendskab til Be Happy Pass.

Resultatet er meget tilfredsstillende i forhold til at gæsterne faktisk har kendskab til de gennemførte markedsføringskampagner. Ikke mindre end 41 % svarer positivt på dette spørgsmål.

De øvrige konklusioner kan ses under Analyser og inspiration.

Analysen kan også downloades her.

 

    fomars // Hans Jensens Vej 6 // 7190 Billund // tlf. +45 7972 7202 // info@fomars.dk