Fomars har godkendt tilskud til international markedsføring i 2018

Fomars har modtaget 7 ansøgninger om støtte til international markedsføring af turismen i Syddanmark i 2018.

Fomars har bevilget 12.655.424 kr. til denne markedsføring, svarende til 25 % af det samlede markedsføringstryk på 50.621.696 kr. i følgende lande: Tyskland, Norge, Sverige, Finland, Holland, England, Polen og Kina.

Følgende har modtaget tilsagn om støtte:

Destination Sønderjylland: 1.152.854 kr i støtte til kampagner for 4.611.417 kr. i Tyskland og Holland.

Destination Sydvestjylland: 1.752.050 kr. i støtte til kampagner for 7.008.200 kr. i Tyskland.

Destination Fyn Klyngen: 1.977.370 kr. i støtte til kampagner for 7.909.479 kr. i Tyskland, Norge og Kina.

Legoland Billund Resort: 7.492.133 kr. i støtte til kampagner for 29.968.533 kr. i Norge, Sverige, Holland, Tyskland, Finland, Polen og England.

Samarbejdsgruppe om markedsføring i Holland: 281.017 kr. i støtte til kampagner for 1.124.067 kr. i Holland.

 

I kampagnerne deltager flere hundrede private turismeaktører og partnere fordelt over hele Region Syddanmark samt 8 kommuner.

 

 

Ny bevilling til Fomars i 2018 og 2019

Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark har bevilget et tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 23.333.333 kr. til at Fomars kan fortsætte sit arbejde med at tiltrække udenlandske turister til Region Syddanmark også i 2018 og 2019.

Beløbet er øremærket til tilskud til konkrete markedsføringskampagner i udlandet.

Tilskudsprocenten til det enkelte projekt kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte kampagneudgifter. Resten, dvs. 75 % finansieres af ansøgerne.

Desuden er der bevilget et tilskud på maksimalt 539.850 kr. til Fomars administration og koordinering af projektet i perioden.

 

 

Rekordår for udenlandske overnatninger i Region Syddanmark 2016

Mere end 16 mio. gæster overnattede i 2016 i Region Syddanmark. Det er rekord.

Heraf kom næsten 8.5 mio. gæster fra udlandet. Væksten i udenlandske gæster fra 2015 til 2016 er på 5.6 %. Det er den største vækst af alle danske regioner.

Fomars har støttet mange projekter i 2016, som har markedsført Region Syddanmark i udlandet. Herfra er væksten i antal overnatninger på hele 5.9 % fra 2015 til 2016. Det svarer til mere end 435.000 flere overnatninger i 2016 end 2015.

Væksten i Tyske gæster er helt oppe på 343.000 overnattende gæster, mens Holland ligger på anden pladsen med næsten 70.000 flere gæster.

Kun gæstetallet fra Norge er gået lidt tilbage med ca. 13.000 færre overnattende i 2016 end 2015.

Samlet er antallet af udenlandske gæster fra de markeder, hvor Fomars støtter markedsføringen, gået op med over 1 mio. fra 2013 til 2016 eller 20,3 %.

 

 

Flotte resultater af den udenlandske markedsføring af Syddanmark i 2016

Der foreligger nu en opgørelse af resultaterne af den udenlandske markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark i 2016.

Visit Denmark har gjort op, at en samlet markedsføring på 33 mio. kr har givet følgende effekt:

  • Knap 1.1. mio. påvirkede overnatninger
  • 676 mio. kr i påvirket turismeomsætning
  • Return og investment på 17,5
  • Der er skabt grundlag for 691 jobs

Resultatet er særdeles tilfredsstillende.

VisitDenmarks samlede rapport over effekterne kan ses her.

 

 

Samarbejde skaber resultater i syddansk turisme

Fomars har i 2013 – 2017 givet turistaktører i hele syddanmark flere muskler til udenlandsk markedsføring, og har skubbet til samarbejdet mellem turistaktørerne. Det beskrives nærmere i det magasin som Fomars netop har udgivet for at synliggøre, hvad de enkelte aktører har haft ud af den fælles markedsføring i udlandet. 

Store og mindre aktører fortæller om, hvorfor erfaringerne med mere udenlandsk markedsføring af Region Syddanmark har været positivt. Ud over at der er skabt betydeligt flere udenlandske overnatninger gennem de senere år fra 2013 – 2016, har det også sat fokus på fordelen ved at gå sammen om at markedsføre en destination frem for en enkelt virksomhed. Og der er i dag skabt stærke markedsføringssamarbejder i både Destination Sønderjylland, Destination Sydvestjylland, Destination Fyn Klyngen og Legoland Billund Resort.

Gæsteanalyse viser at markedsføring virker

Fomars har i sommeren 2015 fået Epinion til at gennemføre en gæsteanalyse sammen med Legoland Billund Resort ved at interviewe 410 turister i området.

Hensigten har været at kortlægge gæsternes kendskab til de gennemførte kampagner, hvordan de har søgt information, deres beslutning om at rejse til Region Syddanmark, kendskab og tilfredshed med destinationen og kendskab til Be Happy Pass.

Resultatet er meget tilfredsstillende i forhold til at gæsterne faktisk har kendskab til de gennemførte markedsføringskampagner. Ikke mindre end 41 % svarer positivt på dette spørgsmål.

De øvrige konklusioner kan ses under Analyser og inspiration.

Analysen kan også downloades her.

 

    fomars // Hans Jensens Vej 6 // 7190 Billund // tlf. +45 7972 7202 // info@fomars.dk